IFR), förra året var mindre än 4 procent av de robotar som köptes så kallade kollaborativa robotar. En strategi är att införa stegvis interaktion mellan montör och cobot.  Frauhofen i Sturtgart har tagit fram fyra nivåer av interaktion (sid 9.) som vi illustrerar i fem filmer. Första delen visar definitioner av kollaborativ robot och kollaborativ arbetsplats enligt ISO och ISO/TS standarder, samt de olika nivåerna av interaktion. Andra delen visar första nivån av interaktion, Coexisting, vilket betyder att montör och cobot jobbar sida vid sida utan stängsel emellan. Tredje delen illustrerar andra nivån av interaktion, Synchronised, vilket betyer att montör och cobot jobbar på samma arbetsstation men inte på samma produkt. Fjärde delen visar tredje nivån av interaktion, Cooperation, vilket betyder att montör och cobot jobbar på samma arbetsstation och samma produkt men inte samtidigt. Femte delen representerar den högsta nivår av interaktion nämligen collaboration. I detta fallet betyder detta att montör och cobot jobbar på samma arbetsplats, på samma produkt samtidigt  ]]>