Simulering och virtuell träning

Forskning Forskningen undersöker hur olika tekniker som VR (Virtual Reality), MR (Mixed Reality) och AR (Augmented Reality) kan användas inom industrin och när.

Demonstration

Just nu finns fyra demonstatorer i labbet
  • Virtuell montering
  • Virtuell svetsning
  • Underhåll genom mixed reality
  • Layoutplanering via punktmolnsdata i spelmiljö

Utbildning

Utbildning inom simulering, AR och VR ges för studenter inom maskinteknik på chalmers, masterstudenter inom produktion, doktorander inom Produktion2030 och industri via CPE (Chalmers Professional Education

]]>