Stena Industry Innovation Laboratory
Stena Industry Innovation Laboratory

Om SII-Lab

3d printad skulptur

Stena Industry Innovation Laboratory

Stena A Olssons stiftelse för kultur och forskning har satsat 21 miljoner kronor på Chalmers och Campus Lindholmen för att tredubbla den etablerade verksamheten. Fokus ligger på industriell utveckling av produkter och produktion med hjälp av digitalisering, även kallad Smart Industry.

SII-Lab skall vara en öppen och tillgänglig mötesplats för bland andra entreprenörer, produkt- och produktionsutvecklare. Miljön skall kunna erbjuda expertis, tekniska produktionssystem samt utrustning och resurser för uppkopplad produktion. En entreprenör skall kunna förverkliga en produktidé, från idéfas till färdig prototyp. Det skall skapas ett skyltfönster för framtidens digitaliserade företag, som är uppkopplade till en global, digital marknad.

Under 2018-2021 kommer Chalmers, tack vare donationsmedlen från Stenastiftelsen, att kunna anpassa lokaler, bygga upp infrastruktur, investera i teknisk utrustning och datorkapacitet samt möjliggöra projektledning för forskning, innovationsprojekt, utbildning och demonstration. Labbet har därför döpts om från Chalmers Smart Industry Lab, CSI-Lab till Stena Industry Innovation Laboratory, SII-Lab.

 

Virtuell tur i labbet

Klicka på bilden för en virtuell tur i SII-Lab

 

bild

SIILabs olika fokusområden

Stena Industry Innovation Lab (SII-Lab) är en nationell testbädd och en internationell digital innovations hub. SII-Lab är en öppen miljö där samarbete och innovation ligger högt på listan. Fokus i testbädden är Smart Industri och främst inom slutmontering.

För att ligga i framkant när det gäller kunskapsdelning och bidra till den senaste forskningen leder SII-Lab för närvarande och deltar i mer än tio nationella och internationella forskningsprojekt. Testbädden erbjuder också utbildning, både för Chalmers egna studenter, nationella och internationella studenter och för industrin. Även här deltar vi nationellt i den stora investeringen i Engineer 4.0 och internationellt inom EIT. Demonstration av möjliggörande teknologier inom Industri 4.0 görs i the Drone Factory. Här har en simulerad verklighet byggts upp där demonstration, forskning och utbildning kan göras i en smart industrimiljö.