Slutmontering

Forskning Inom slutmontering fokuseras forskningen kring att förstå hur interaktionen mellan människa och automation kan se ut och designas. Detta gäller både den fysiska och den kognitiva automationen men även hur människa och organisationen skall anpassas och tranformeras. Inom fysisk automation är det främst så kallade kollaborativa robotar som undersöks. Vidare utvecklas, analyseras och valideras metoder för att designa stationer med smart automation. Metoder som används är bland annat DFA2 (design för automated assembly), HTA (Hierarkisk uppgiftsanalys), LoA (Level of Automation) och DYNAMO++ (DYNamisk AutoMatiOn). Kognitiv automation handlar om hur informationsstöd presenteras, designas och kommuniceras till montören och vilka effekter detta ger på tid, kvalitet, kostnad, upplevd komplexitet och välbefinnande.Olika informationsbärare och informationsinnehåll undersöks.Vidare undersöks digital mognadsgrad när det gäller instruktioner. Modellen har först utvecklats på Acatech i Aachen men börjar då på steg 1, vår modell börjar på steg 0 för att mycket av den delade kunskapen i industrin sker via telefon, möten eller papper. Metoder för att effektivisering och digitalisering av möten med hjälp av bland annat smart board och remote guidence utvecklas och har bland annat resulterat i MEET-modellen och MEETApp.

 

Demonstration

Inom detta område finns fyra olika demonstrationer just nu;

  • Montering med hjälp av text, bild, video och AR
  • Interaktion med kollaborativa roboten Sawyer
  • Programmering och montering med robotar från Universal Robots
  • Hur kan överhörning mellan organisationsstruktur och informationsstruktur effektivisera möten?

Utbildning

Utbildning inom Smart Automation ges för studenter inom maskinteknik på Chalmers, doktorander inom Produktion2030 och industri via CPE (Chalmers Professional Education)