SII-LAB

Välkommen till en test- och demonstrationsanläggning för nästa generations smarta fabriker. Här erbjuds snabba kommunikationssystem med 5G, öppen robotmiljö och ”augmented reality”-montering. Här utbildas framtidens ingenjörer och för industrin finns det möjlighet att testa nya tekniska lösningar som sedan kan implementeras hemma i den verkliga produktionsmiljön. Testbädden fungerar både som en forskningsmiljö men kan även fungera som en praktisk testmiljö för företag som inte har egna testmiljöer eller s.k pilot fabriker, företag kan hyra in sig i labbet och få tillgång till den senaste teknologin och experter inom områdena.

Ta gärna en rundvandring i labbet i denna scannade miljö som PTC har hjälpt till med.

Illustration

SII-Lab vill erbjuda en öppen miljö där både stora och små företag skall känna sig välkomna.

Fyra fokusområden

I labbet finns fyra fokusområden där forskning, demonstration, innovation och utbildning bedrivs för att skapa framtidens smarta automationslösningar. SII-Lab fokuserar på slutmontering av komplexa produkter. Nedan följer en kort presentation om varje område. Klicka in på respektive område för en mer detaljerad förklaring.

Produktions-IT

Detta område fokuserar på hur kommunikationen i en fabrik kan se ut i framtiden. Industrin har idag ett flertal olika IT-system för planering, order, instruktioner etc. I framtidens fabrik vill man kunna koppla ihop allt och även kunna visa trender och analyser för att lättare kunna planera och ändra i systemet. Olika IIoT plattformar kan användas som en bas i kommunikationen.

Slutmontering

Slutmontering är fortfarande manuell i dagsläget med många uppgifter som är oergonomiska och repetitiva. Detta område undersöker hur automationen kan ökas samtidigt som den görs smart, det vill säga att den anpassar sig efter människan. Området fokuserar både på fysisk automation som kollaborativa robotar, arbetsplatser och kognitiv automation som instruktioner och information till operatören.

Simulering och virtuell träning

VR och AR teknologi pratas det mycket om men vad är det för skillnad och vad kan teknologierna användas till? Detta område visar lite olika exempel på teknologier och användningsområden när det gäller AR och VR teknologi. Bland annat kommer det finnas möjlighet att testa virtuell montering och gå runt i labbet virtuellt.

Internlogistik

Detta område undersöker hur internlogistk kan effektiviseras genom att använda digitala hjälpmedel som pick-to-x, AR, Voice. Området tittar även på hur kitting kan effektiviseras bland annat genom att öka den fysiska automationen.