Produktions-IT

Forskning Forskningen inom produktions-IT handlar om relationen mellan produktionssystem och informationsteknologi. Det handler i princip om hur olika subsystem kommunicerar med varandra. Utmaningen idag består i att produktionssystem behöver vara flexibla och konfigurerbara vilket motverkas av att både system och produkter blir alltmer komplexa. Lösningen enligt dagens kunskap om IT är att platta till hierarkiska strukturer, tillåta kommunikation mellan slutanvändarna (inom alla subsystem), samt underlätta för decentraliserade beslut (av både system och människor). För att genomföra allt det här behöver tillverkningsindustrin ökad kunskap inom informationsteknologi samt en ny strategi som sträcker sig över hela sin organisation. Dagens produktionssystem består av ett sammelsurium av olika system som ofta är oflexibla och saknas stöd enligt modern kommunikationsstandard. Därför är det viktigt att den nya strategin både tar hänsyn till det befintliga men ändå inte låser in sig till nya oflexibla monoliter.

Demonstration

Just nu har vi en demonstrator som kallas minifabriken där integration mellan olika system testas.

Utbildning

Utbildning inom kommunikation och interoperabilitet ges för studenter inom maskinteknik på chalmers, masterstudenter inom produktion, doktorander inom Produktion2030 och industri via CPE (Chalmers Professional Education)