Kontakt

Ni är varmt välkomna att besöka oss på SII-LAB.

Seminarium våren 2020 – Datum och Anmälan

Under våren 2020 kommer vi att anordna sex seminarium. Information om tema och agenda finns längre ner på sidan. Vi kommer också att livestreama temapresentation och dagens gästföreläsare via SII-labs YouTubekanal.

Anmälan sker via länkarna nedan:

Med anledning av Covid-19 så planerar vi att endast live-streama seminarierna.  https://www.youtube.com/user/1234Production

27 Jan – Internet of Things i praktiken  
24 Feb – Kollaborativa robotapplikationer 
30 Mars – Internlogistik (ENDAST LIVESTREAM)    
27 April – Digitalisering (ENDAST LIVESTREAM)  
15 Juni (obs ändrat datum) – Gamification i lärandet (ENDAST LIVESTREAM) 
29 Juni – Digitala verktyg för simulering (ENDAST LIVESTREAM)

Företagsbokningar

Det går också att göra företagsbokningar. Hyran är 2028 sek/timme ex. moms. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vid dig.
 


Produktions-ITSlutmonteringSimulering och virtuell träningInternlogistik 

Seminarium våren 2020 – Agenda och Tema

Stående agenda

8.45-9.00: Presentation av dagens tema och applikationer kopplat till SIILab
9.00-9.20: Dagens gäst/föreläsare
9.20-9.30: Frågor och diskussion
9.30-10.00: Demonstratorer

Temainformation

Seminarium 1: Internet of Things i praktiken.

Framtidens smarta produktionssystem är decentraliserade och mjukvaruorienterade. Det betyder att det finns många olika system men inget förprogrammerat händelseförlopp. Grundprincipen för kommer från idén om ”Internet of Things” eller sakernas Internet där alla komponenter, maskiner, verktyg, produkter etc. kan kommunicera direkt med varandra (eller med dess motsvarande digitala tvilling/agent).
På temadagen den 27:e Januari får du höra lite mer om hur vi på SII-Lab har implementerat vår konceptfabrik med avseende på IoT. Vi har främst arbetat med plattformen Thingworx (PTC) och nu ska vi även börja inkludera MindSphere (Siemens) men fokus kommer vara på generella principer. Det kommer även finnas representanter på plats från både PTC och Siemens.

Seminarium 2: Kollaborativa robotapplikationer

Kollaborativa robotapplikationer sägs ha en stor betydelse inom framtida industri men finns det implementationer redan nu och var spås implementationerna komma inom 3-5 år. Vi kommer under detta seminarium diskutera vad kollaborativa robotapplikationer är, vad man skall tänka på när man designar stationer. Vidare kommer vi visa resultat från en undersökning med över 60 företag som gjorts under 2018-2019 om var och när kollaborativa applikationer kan implementeras.
Demonstratorer av olika typer av robotar kommer också göras under seminariet.

Seminarium 3: Internlogistik

Dagens snabba e-handel och produktionssystem med allt högre kundkrav kräver effektiva logistiksystem som levererar rätt sak till rätt plats i rätt tid. Detta kräver högpresterande logistikprocesser. Vid SII-lab studerar vi hur nya tekniker, t.ex. robot-armar och smarta glasögon, kan stödja logistikprocesser som plockning och interntransport för att bättre kunna möte dagens logistikutmaningar. På denna workshop ges deltagarna en översikt över pågående projekt inom interlogistikområdet vid SII-lab. Deltagarna kommer även ha möjlighet att prova på några av teknikerna för internlogistik som finns i labbets demonstratorer.

Seminarium 4: Digitalisering

Två av de största förändringar som tillverkningsindustrin står inför under den kommande tioårsperioden är digitalisering och demografiförändringar. Förändringarna i demografi kommer att leda till en äldre arbetsstyrka och större utmaningar med att attrahera arbetskraft. Ett svar på denna utmaning tror vi kan finnas inom digitalisering och kognitivt stöd av olika slag. Genom att förbättra arbetsinstruktioner och anpassa dem till den nya tekniken och utforma strategier för digitalisering av produktionsnära system kommer vi kunna ta itu med både nya och gamla utmaningar som påverkar den svenska industrins konkurrenskraft både idag och i morgon. Seminariet kommer presentera metodik för att utveckla strategi för digitalisering, deltagarna kommer även få testa olika typer av digitala instruktioner.

     
Seminarium 5: Gamification i lärandet 

I och med en ny industriell evolution är här krävs utbildning inom nya områden. För att utbildningen skall svara upp mot behovet krävs nya och innovativa sätt för upplärning, träning och coachning. Gamification har visats sig både förbättra lärande och öka motivationen för de som medverkar men vad är gamifikation egentligen? Vi gör en djupdykning i hur och var gamifikation kan användas inom industrin för att motivera och öka antalet deltagare inom vidareutbildning och livslångt lärande. Deltagarna kommer även få prova på praktiska exempel på gamification inom lärande. Medverkande på seminariet kommer även personer från gamification företaget Insert Coin.

Seminarium 6: Digitala verktyg för simulering

Digitala verktyg skapar ökad flexibilitet och minskad ledtid vid förändringar av produkter och produktionssystem. Denna föreläsning kommer visa ett hur sådana simuleringsverktyg kan användas för layoutplanering, träning och projektplanering. Under seminariet kommer deltagarna få prova VR applikationer samt se exempel på ergonomisimulering och simulering av kollaborativa arbetsstationer.

Administrativ koordinator

Paula Arhanto
E-post: paula.arhanto@chalmers.se
Tel: 031- 772 1187

Vill du delta som partner i labbet?

Kontakta projektledare:
Docent, Åsa Fasth-Berglund
E-mail: asa.fasth@chalmers.se
Tel: 031-772 36 86