Stena Industry Innovation Laboratory
Stena Industry Innovation Laboratory

Research, innovation, education and demonstration of smart industrial production

SII-Lab – möjligheter för industrin och samhället

Stena Industry Innovation Lab (SII-Lab) är en nationell testbädd för industriell digitalisering och framtidens jobb. SII-Lab är en öppen miljö med många möjligheter. Här pågår både forskning, innovation, utbildning, fortbildning och demonstration.

Vid SII-Lab arbetar kunniga och internationellt erfarna forskare. Forskningen drivs av nyfikenhet och ambition att skapa resultat och effekter i industrin och samhället. Vi samarbetar gärna med industrin för att den nya kunskapen ska vara grundad i verkliga utmaningar och för att vår forskning skall få effekter.

Chalmers är ett ledande universitet inom industriell digitalisering och inom det som kallas den 4:e industriella revolutionen. SII-Lab erbjuder en nationell och internationell testbädd och excellent miljö för forskare, studenter och företag att experimentera med ny teknik. Det kan exempelvis handla om robotar som samarbetar med människor eller om artificiell intelligens, digitala tvillingar och avancerade datornätverk.

I vår “Drone Factory” har vi byggt en simulerad verklighet där demonstration, forskning och utbildning kan göras i en smart industrimiljö. SII-Labs forskare leder och deltar i  flera nationella och internationella forskningsprojekt.

SII-Lab erbjuder även utbildning och fortbildning, för Chalmers egna studenter men även för nationella och internationella studenter samt för yrkesverksamma i industrin. Vi är med och driver det nationella fortbildningsprogrammet Ingenjör4.0 och ingår i europeiska organisationer som EIT Manufacturing.

Now we are also at LinkedIn

Read More

Stena Industry Innovation Laboratory

Smart Industry

Stena Industry Innovation Lab (SII-Lab) är en nationell testbädd och en internationell digital innovations hub. SII-Lab är en öppen miljö där samarbete och innovation ligger högt på listan. Fokus i testbädden är Smart Industri och främst inom slutmontering.

För att ligga i framkant när det gäller kunskapsdelning och bidra till den senaste forskningen leder SII-Lab för närvarande och deltar i mer än tio nationella och internationella forskningsprojekt. Testbädden erbjuder också utbildning, både för Chalmers egna studenter, nationella och internationella studenter och för industrin. Även här deltar vi nationellt i den stora investeringen i Engineer 4.0 och internationellt inom EIT.

Demonstration av möjliggörande teknologier inom Industri 4.0 görs i the Drone Factory. Här har en simulerad verklighet byggts upp där demonstration, forskning och utbildning kan göras i en smart industrimiljö.

Fokusområden

Research
100%
Innovation
100%
Education
100%
Demonstration
100%

Our Amazing Clients