Stena Industry Innovation Laboratory
Stena Industry Innovation Laboratory

Research, innovation, education and demonstration of smart industrial production

Smart Industry

Stena Industry Innovation Lab (SII-Lab) är en nationell testbädd och en internationell digital innovations hub. SII-Lab är en öppen miljö där samarbete och innovation ligger högt på listan. Fokus i testbädden är Smart Industri och främst inom slutmontering.

För att ligga i framkant när det gäller kunskapsdelning och bidra till den senaste forskningen leder SII-Lab för närvarande och deltar i mer än tio nationella och internationella forskningsprojekt. Testbädden erbjuder också utbildning, både för Chalmers egna studenter, nationella och internationella studenter och för industrin. Även här deltar vi nationellt i den stora investeringen i Engineer 4.0 och internationellt inom EIT.

Demonstration av möjliggörande teknologier inom Industri 4.0 görs i the Drone Factory. Här har en simulerad verklighet byggts upp där demonstration, forskning och utbildning kan göras i en smart industrimiljö.

Now we are also at LinkedIn

Read More

Stena Industry Innovation Laboratory

Smart Industry

Stena Industry Innovation Lab (SII-Lab) är en nationell testbädd och en internationell digital innovations hub. SII-Lab är en öppen miljö där samarbete och innovation ligger högt på listan. Fokus i testbädden är Smart Industri och främst inom slutmontering.

För att ligga i framkant när det gäller kunskapsdelning och bidra till den senaste forskningen leder SII-Lab för närvarande och deltar i mer än tio nationella och internationella forskningsprojekt. Testbädden erbjuder också utbildning, både för Chalmers egna studenter, nationella och internationella studenter och för industrin. Även här deltar vi nationellt i den stora investeringen i Engineer 4.0 och internationellt inom EIT.

Demonstration av möjliggörande teknologier inom Industri 4.0 görs i the Drone Factory. Här har en simulerad verklighet byggts upp där demonstration, forskning och utbildning kan göras i en smart industrimiljö.

Fokusområden

Research
100%
Innovation
100%
Education
100%
Demonstration
100%

Our Amazing Clients