SIQ varit på besök för att ha workshop om digitaliseringens och automationens möjligheter inom kvalitet. Demonstrationer om mötesstrategier, IIot, VR och Kollaborativa robotar visades upp. Dagen avslutades med Post-IT övning om möjligheter och utmaningar med digitalisering och automation. Samanfattningen är att digitaliseringens möjligheter är enorma men man få inte glömma organisation och individ i digitaliseringsresan. Förändringsprocessen måste förankras i organisatíonen för att digitalisering skall lyckas. Tack alla medverkande för intressanta diskussioner! ]]>