STENA INDUSTRY INNOVATION LABORATORY

En test- och demonstrationsanläggning med fokus på smart automation och industri 4.0

Virtuell tur


Varför heter det Stena Industry Innovation Lab?

Stena A Olssons stiftelse för kultur och forskning har satsat 21 miljoner kronor på Chalmers och campus Lindholmen för att tredubbla den etablerade verksamheten.

"Fokus ligger på industriell utveckling av produkter och produktion med hjälp av digitalisering, även kallad Smart Industry. SII-Lab skall vara en öppen och tillgänglig mötesplats för bland andra entreprenörer, produkt- och produktionsutvecklare. Miljön skall kunna erbjuda expertis, tekniska produktionssystem samt utrustning och resurser för uppkopplad produktion. En entreprenör skall kunna förverkliga en produktidé, från idéfas till färdig prototyp. Det skall skapas ett skyltfönster för framtidens digitaliserade företag, som är uppkopplade till en global, digital marknad"

Under tre år kommer Chalmers, tack vare donationsmedlen från Stenastiftelsen, att kunna anpassa lokaler, bygga upp infrastruktur, investera i teknisk utrustning och datorkapacitet samt möjliggöra projektledning för forskning, innovationsprojekt, utbildning och demonstration. Labbet har därför döpts om från Chalmers Smart Industry Lab, CSIlab till Stena Industry Innovation Laboratory, SII-Lab.